Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Desalniettemin kan Talented People Recruitment niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en kan aan de inhoud daarvan geen enkel recht worden ontleend.

Copyright
Alle inhoud van website, zoals teksten, grafische elementen, logo's, buttons, audioclips en software is eigendom van Talented People Recruitment of haar licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving.

De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Talented People Recruitment te Amsterdam.